Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Jak najít vhodného dodavatele


  Jak najít vhodného dodavatele

   

  petrasek nejSoučasné vedení města ve velkém stylu opravuje komunikace a téměř výhradním dodavatelem se stává společnost Strabag a.s. Ceny za práce nejsou právě nejnižší, ale co na tom záleží. Město opravy potřebuje, o tom není pochyb. Také ale není pochyb o tom, že se dělají bez ohledu na náklady. Nic proti Strabagu, odvádí kvalitní práci. Co je ale na pováženou, je vedením proklamovaná „transparentnost“ při zadávání zakázek.

   

       Podíval jsem se na jednu z nich. Jedná se o opravu komunikací „Sudslavice –Výškovice“ a „Bořanovice“, kdy se rozpočtovým opatřením musely navyšovat finance určené na tuto stavbu. Našel jsem zajímavé informace. Projektovou dokumentaci pro obě stavby vypracoval pro město Vimperk Bc. Ondřej Jileček, jinak zaměstnanec Strabagu. Výběrové řízení nebylo zveřejněno na internetu, ale byli osloveni tři potencionální dodavatelé. Zakázku překvapivě vyhrál Strabag a podle smlouvy schválené radou města je zástupcem zhotovitele na stavbě opět Bc. Ondřej Jileček. Toto řešení má pro vedení města řadu výhod. Mimo jiné. Když zakázku realizuje firma, jejíž zaměstnanec zpracoval realizační dokumentaci, je téměř vyloučena možnost dohadování se o vícepracích a nedostatcích v projektu. Stavba probíhá rychle a bez komplikací. Spokojen je i dodavatel. Cena je dobrá i pro něj. Ve výběrovém řízení věděl, kde je tzv. „vata“ a mohl slevit.

   

       Samozřejmě, že „vysoutěžená“ cena je nižší než projektovaná, ale to je věc se kterou se projektant a dodavatel v jedné osobě dokáže vypořádat. Vedení města se může pochlubit další akcí, při které ušetřilo, a občané jsou také spokojeni, jak dobře to funguje. Spokojeni jsou hned tři subjekty: vedení města, dodavatel stavby a občané, uživatelé stavby. Zdálo by se, že nic není špatně, jen zákon o zadávání veřejných zakázek se mračí. A jak se to městu nakonec prodraží, to už se občané nedozví.

   

        Vedení města zavedlo do zadávání zakázek dost progresivní metody, které jsou s blížícími se volbami čím dál vychytralejší. Za městské peníze dostáváme méně muziky, než bychom mohli. Ale hlavně, že se hraje a někteří si mohou i spokojeně zatančit.

   

  Jak asi vypadají výběrová řízení na jiné investiční akce města?

   

   

   

  Ing. Bohumil Petrášek  

  Sdílet