Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Pomozte chránit Vodník!!!

  Pomozte chránit Vodník!!!

   

  Po nedávném zastavení Návrhu změny č. 1 Územního plánu, která umožňovala povolit výstavbu v údolí Vodníku, tu máme další pokus toto zamítnutí prolomit. A opět k tomu dochází bez diskuze se zastupiteli nebo s veřejností.

   

  Do návrhu Změny č. 2 Územního plánu se nám, pod zdánlivě nevinným bodem “Zákres hranice zóny architektonicky, urbanisticky a kulturně cenných ploch“ přidáním výjimek opět vloudila, neznámo jak, možnost předem nedefinované výstavby na Vodníku. Taková možnost nebyla iniciována vedením města, ani nevzešla z diskuse zastupitelů. V důsledku toho jsou už patrné snahy o prolomení výškových limitů staveb na Vodníku, zatím na 13m (pro ilustraci asi jako malý panelák se střechou).

   

  Kauza výstavby na Vodníku je nekonečný příběh, diskuse by měla probíhat nejen v zastupitelstvu, ale i široké veřejnosti.

   

  Prosím proto všechny, kdo by chtěli pomoci toto nesystematické (nebo možná pro někoho systematické) posuzování cenného údolí Vodníku zastavit, je možné podpisem zplnomocnit spolek Vimpersko, aby o toto území za všechny bojovalo.

   

  vodnik

   

  Podpisy potřebujeme sebrat do středečního poledne, to znamená do 5. 9. 2018, do 12.00. Zplnomocnění je možné podepsat ve Veterinární ordinaci Vimperk, Nad stadionem 485 a v Trafice Camelie na Malém náměstí.

   

  Náš platný Územní plán má, jak jsme se poučili, mnoho nedostatků. Jedním z nich je podle Stavebního odboru nedostatečné vymezení intravilánu obce. Na tuto skutečnost jsme byli upozorněni Krajským úřadem. Tvořit hranice tohoto území rychle a horkou jehlou, bez širší diskuze, rovnou s přidáním výjimek, není zrovna šťastné.

   

  Jde to i jinak. Územní plán umožňuje obci stanovit samostatné lokality cenných území ať už z hlediska historického, architektonického, urbanistického nebo přírodního. Takové lokality mají pak své vlastní regulativy. Jasná pravidla zpřehlední majitelům nemovitostí možnosti rozvoje jejich majetku a také zjednoduší práci při rozhodování úředníků.

   

  Budoucí zastupitelstvo by se mělo zamyslet nejen nad plánem rozvoje města, ale i nad formou diskuze o tak důležitém a strategickém dokumentu, jako je Územní plán a jeho změny, protože tento dokument se přímo nebo nepřímo dotýká každého z nás.

   

  MVDr. ŠÁRKA JANÁSKOVÁ, Věra Vávrová a spolek Vimpersko

   

  Sdílet