Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Když dva dělají totéž, není to totéž

  Když dva dělají totéž, není to totéž.

   

  milan pesekZa situace, kdy současné vedení radnice v podstatě každý měsíc, ne-li týden, hlásí splnění úkolů, které si sama zadala, anebo plní letité dluhy minulého vedení města, vyvstává otázka, proč k zvelebování Vimperka nedocházelo i v minulých sedmi letech, kdy městu vládl tandem Ing. Petrášek & Ing. Martanová? Na minulém zasedání zastupitelstva si ex-starostka smutně povzdechla, že tento rok (2018) nějak víc zbývají peníze na investiční akce, než v minulých letech.

  Vimperk má v současnosti ve vedení lidi, kteří dlouhodobě podnikají, a jsou zvyklí, že peníze se nejen utrácí, ale napřed se musí také vydělat. V praxi uplatňují filozofii, že město se musí spravovat jako firma, což se ukazuje jako krok správným směrem. Jeden příklad za všechny, ex-starostka Ing. Martanová za částku 5.500.000,- Kč raději koupí pro Vimperk rolbu a nechá propadnout stavební povolení na rekonstrukci ulice Nad Stadionem, naproti tomu současné vedení města za tuto částku raději zrekonstruuje ulici. Mezi tím předražený projekt nejdříve upraví, a sníží ho z původních projektovaných 11.000.000,- Kč na polovinu, přičemž původní projekt počítal s opěrnou zdí, jež by zajistila tři parkovací místa, tedy jedno parkovací místo by vyšlo na 1.800.000,- Kč, což je docela luxus, na který Vimperk nemá.

   

       A to je jeden z důvodů, proč se ex-starostce zdá, že zbývá nějak moc investic. Převzaté projekty od minulého vedení, které se většinou nacházely jen ve stádiu studie, měly několik společných znaků, byly megalomanské, mnohdy nadbytečné, ale hlavně předražené. Za tím nemusí být žádný zlý nebo postranní úmysl, když si uvědomíme, že město minulých sedm let vedli úředníci z Chošky, kteří nikdy nepodnikali a jsou zvyklí, že vždy 15. mají na účtu peníze, a je jim v podstatě jedno, odkud se peníze vzaly. V tomto je rozdílná filozofie současného vedení, které je zvyklé, že musí peníze nejdřív vydělat, aby bylo co dát 15. každého měsíce zaměstnancům na účet. Stejný vzorec je potřeba uplatnit i při spravování města. Není dlouhodobě udržitelné, aby se peníze jen „projedly“.

   

       Jako velký přínos současného vedení vidím také získávání grantů a investic pro město. Povedly se finanční operace za velmi nízké úroky, za kterými stojí též kvalitní práce zaměstnanců Městského úřadu Vimperk, přičemž ohromný podíl na tomto úspěchu má vedoucí finančního odboru Ing. Jan Tůma, MPA.

   

       Z těchto úspěchů plyne nervozita bývalého vedení, které, místo aby podporovalo vše dobré pro občany města, jenom dnešní radnici kritizuje, vytváří a následně vyčítá pseudoproblémy a činí kroky, nad kterými zůstává rozum stát. Jako odstrašující příklad je udání z dílny tandemu Ing. Pertrášek & Ing. Martanová Stavebnímu úřadu ve Vimperku o vzniku „černé stavby“, tj. dočasného parkoviště na sídlišti Míru. Jediným účelem tohoto udání přitom bylo znemožnění parkování občanům při rekonstrukci sídliště a vyvolání blbé, protikutilovské nálady. Takovíto nepřející lidé mluví o různých smyšlenkách, zadlužování města a dalších rádoby zásadních problémech, přičemž nezřídka dochází i k osobním atakům, a to hlavně za účelem zdiskreditování lidí, kteří po letech zase něco pozitivního chtějí dělat pro občany a město. Zejména Pavel Dvořák a Zdeněk Kutil jsou teď terči pro tento typ kritiků.

   

       Zkuste si projít Vimperk a popřemýšlet, co vše se ve městě změnilo, opravilo, postavilo či zbouralo za posledních osm let. Nu a pak si odmyslete, kolik toho udělalo současné vedení, a pokud nechodíte jen po Vodníku, kde byla v minulosti ruka radních hodně otevřená, zjistíte, co zbylo. Pro úplnost je zde třeba konstatovat, že jedna z velkých akcí - kruhový objezd u Penny byla investiční akce kraje, nikoli vedení města. Velký vliv na prosazení této stavby pak mělo rozhodnutí na úrovni krajského zastoupení Jihočechů 2012. Vimperk se podílel jen investičně, a to cca 13 miliony korun.

   

       Ale pokračujme dále, nyní si uvědomme, že vimperský rozpočet je postavený tak, že na investice je vyčleněno cca 50 milionů Kč za rok a když víme, že minulé vedení města rozhodovalo sedm let o investicích, dostáváme se k částce cca 350.000.000,- Kč. Úředníci z Chošky rozhodli o investicích ve výši 350 milionů Kč, a já se tedy ptám, kde ty investice jsou? Kam se podělo tolik peněz?

   

       Když uvážíme, že starosta Mgr. Dvořák sestavil širokou koalici z různých stran, která za 17 měsíců svého vedení města, měla k dispozici cca 70 mil. investičních peněz a dokončila rozestavěné a velice problematické stavby, a přitom ještě ušetřila (např. hřiště Lipka), či plně realizovala své akce v celkovém objemu více než 15 stavebních akcí, tak by minulé vedení mělo podle toho vzorce realizovat 15 (akcí) x 5 (poměr k délce ve vedení města), což představuje cca 75 akcí. Dobře, neumí to tolik, tak dejme tomu jen dvě třetiny akcí, a proto se znovu ptám, kde je těch 50 stavebních akcí za sedm let ve vedení města?

   

       Při představě, že v nacházejícím volebním období, kdy Vimperk čekají asi největší investiční akce, a to výstavba areálu vodních sportů, kruhový objezd Fišerka a rekonstrukce ulice 1. máje, které by měl realizovat zmíněný tandem plus lidé sdružení kolem Vimperského samizdatu, mne obchází hrůza. Dovoluji si tipnout, že by se investice do zmíněných akcí zdvojnásobily a přesto by vybavenost areálu vodních sportů byla z nedostatku financí snížena na polovinu.

   

  Z tohoto důvodu vám i nám držím palce, ať v nadcházejících volbách zvítězí rozum nad populismem a poctivá práce nad planými sliby.

   

   

   Ing. Milan Pešek        

  kandidát za JIH2012  

   

  Sdílet