iSusice.eu |  Ckyne.eu |  iPrachatice.eu |  Stozec.eu |  Vimperk.eu |  Volary.eu |  Zdikov.eu Kamery HumlNET |  Kamery ČHMÚ
 • Voda se bude zdražovat!


  Voda se bude zdražovat!

   

   

        Včera tj. 30.11.2022 proběhlo pracovní zastupitelstvo, na které se dostavila opozice v plné sestavě, ale z koaličních zastupitelů přišel pouze pan Formánek a ostatní již mají asi jasno. Předmětem jednání byly důležité věci, které se dotknou všech občanů Vimperka a přilehlých osad.

   

        Společnost ČEVAK, a.s. předložila „Návrh ceny pro vodné a stočné pro rok 2023“. Ano, všichni vnímáme současnou nelehkou situaci a je pochopitelný i požadavek na zvýšení ceny za „vodu“. Zástupci společnosti ČEVAK jasně argumentovali a předložili i podklady, ze kterých je patrné, proč došlo k navýšení k ceny, které zejména ovlivnily stoupající ceny chemikálií a energií. Pro jednání vypracovali dva návrhy, a to s dotací a bez dotace.

   

        Vedení města letošní rok dotuje „vodu“ částkou 1,2 mil. korun a při zachování této dotace by se její cena zvýšila o 11,66 %, což představuje navýšení o 8,72 Kč/m 3 bez DPH. Rada města se již před pracovním zastupitelstvem dohodla, že přestanou dotovat vodné a stočné, a tak se cena pro rok 2023 navýší o 16,71 %, což představuje nárust o 12,49 Kč/m3 bez DPH.

   

        Proti takovéto politice města JIHOČEŠI 2012 ostře vystoupili a požadovali zachovat dotaci i pro rok 2023 ve stejné výši, aby finanční tlak na občany města nebyl tak vysoký. Naše argumenty byly prozatím odmítnuty a paní starostka i pan místostarosta se opakovaně odvolávali na rozhodnutí Rady města. Dále argumentovali, že při průměrné denní spotřebě 90 litrů vody na obyvatele, se jedná o navýšení pouze 45 Kč/měsíc.

   

         Já to počítám trošku jinak. Cena vodného a stočného je navržená na částku 95,98 Kč/m3 s DPH, tedy ročně průměrně zaplatíme 3 150 Kč, což není zas tak zanedbatelná částka. Jak jsme již uváděli v našem volebním plánu pomoci, jsme připraveni všemožně pomáhat občanům města v této nelehké době a podobné argumenty, že se zdražuje všechno, tak čemu se divíme, nehodláme akceptovat.

   

        Pokud chudnou občané města, tak by jim mělo město vyjít vstříc a pomáhat jim přečkat tuto nelehkou dobu, tedy normální vedení města přestane podporovat aktivity, které bohatě podporovalo za doby hojnosti. Jen pro představu, na zasněžování a udržování běžecké dráhy na Vodníku má město v rozpočtu již vyhrazeno 1,5 mil. korun, dále chce v roce 2023 realizovat Pumptrack za 3,5 mil. korun, a také utratí 1,5 mil. korun na opravu střechy garáže za „Rákosárnou“. Tato oprava je označena jako 1. etapa, tedy další investice budou ještě následovat a prý se zde vybudují nájemní byty. Tuto „garáž“ s podkrovím se zastavěnou plochou o 113 m 2 má již 20 let pronajatou SKI Klub a za celý objekt platí nájemné ve výši 500 Kč/měsíc. Tyto tři uvedené položky představují částku ve výši 6,5 mil korun, které určitě nemají pro většinu obyvatel Vimperka žádnou prioritu.

   

        Je to těžko pochopitelné, ale vedení města raději upřednostní skupinku vybraných jedinců, aby si mohla dopřávat luxusní volnočasové aktivity a přitom všichni občané města budou muset platit nedotovanou „vodu“. Kde jsou priority vedení města je patrné, ale my je nehodláme akceptovat a jsme zásadně proti uplatňování takovéto politiky.

   

        O výši vodného a stočného se bude hlasovat na zasedání zastupitelstva města dne 12.12.2022. Pevně doufáme, že nadpoloviční většinu zastupitelů přesvědčíme, aby upřednostnila zájmy většiny občanů Vimperka nad zájmy VIP skupinky soustředěné okolo Vodníku.

   

        Tak zase někdy a doufám, že s pozitivními informacemi,

   

  Ing. Milan Pešek
  zastupitel města

  Sdílet