iSusice.eu |  Ckyne.eu |  iPrachatice.eu |  Stozec.eu |  Vimperk.eu |  Volary.eu |  Zdikov.eu Kamery HumlNET |  Kamery ČHMÚ
 • Zastupitelstvo z třetí řady


  Zastupitelstvo z třetí řady

   

   

         V pondělí 12. prosince se konalo letošní poslední zastupitelstvo. Na pořadu bylo několik důležitých bodů: návrh rozpočtu na rok 2023, smlouva o spolupráci s městem Freyung, cena vodného a stočného pro příští rok. Velká diskuze se vedla ze strany opozice hlavně k návrhu rozpočtu a k ceně vodného a stočného.

   

   

        K návrhu rozpočtu se tradičně vyjadřoval i finanční výbor (FV), který ve svém jednání 22.11.2022 přijal usnesení schválené všemi členy, ve kterém neměl k rozpočtu připomínky. Jinak tomu bylo na jednání zastupitelstva, kde člen FV p. Dvořák měl k rozpočtu řadu připomínek a při hlasování návrh rozpočtu nepodpořil. Proč měl tyto dva rozdílné přístupy, se můžeme jen domnívat. Návrh rozpočtu byl schválen deseti hlasy.

   

   

        Velká diskuze probíhala i kolem ceny za vodu pro příští rok. Cena se zvyšuje po dvou letech. Zajímavou informací je i to, že domácnosti spotřebují jen tři čtvrtiny dodávané vody. Zbytek spotřebují podnikatelské subjekty. Celkové zvýšení ceny za vodu není nikterak drastické, jedná se průměrně o cca 37 Kč měsíčně na občana. Opozice navrhovala plošné dotování ceny městem, kterou zdůvodňovala obtížnou finanční situací. Vedení města prosazovalo dotaci cílenou jen pro potřebné. S tímto názorem se plně ztotožňuji. Proč dotovat vodu i těm kteří to nepotřebují. Starostka konstatovala, že město ve spolupráci s odborem sociálních věcí pomáhá a bude pomáhat potřebným. Zastupitelé schválili i novou cenu vodného a stočného pro příští rok.

   

   

         Zastupitelé schválili i smlouvu o spolupráci s městem Freyung, která je důležitá pro obě města. Díky ní mohou čerpat dotace z příhraniční spolupráce ve významné výši, V našem městě je to dotace na revitalizaci Pivovarských teras. Jak by svůj nesouhlas zdůvodnili našim německým kolegům ti zastupitelé, kteří návrh nepodpořili a tím jim zamezili čerpání dotace? Město začíná nový rok se schváleným rozpočtem a po schválení smlouvy o spolupráci se může i podívat s čistým svědomím do očí svým německým partnerům.

   

   

        Důležitá byla i směna pozemků nedaleko provozovny Rhode & Schwarz, který je potřebný pro čerpací stanici kanalizace. Ta byla schválena bez větší diskuze.

   

   

        Sledovat jednání zastupitelstva z třetí řady míst pro veřejnost je zajímavé. Jak kdo hlasoval je možno dohledat na webových stránkách města, kde je i zvukový záznam z jednání.

   

   

        Pokud máte čas, přijďte na příští jednání zastupitelstva.

   

  Bohumil Petrášek
  Sdílet