iSusice.eu |  Ckyne.eu |  iPrachatice.eu |  Stozec.eu |  Vimperk.eu |  Volary.eu |  Zdikov.eu Kamery HumlNET |  Kamery ČHMÚ
 • Zámecká obora


  Město Vimperk plánuje obnovit síť stezek v oboře vimperského zámku

   

   

   

         Město Vimperk chce rozšířit nabídku turistických atraktivit vytvořením pěších stezek v prostoru bývalé zámecké obory. Nové stezky by pomohly zlepšit prostupnost městem a posílit nabídku turistických a naučných tras. Tento záměr vítá i současný majitel Státního zámku Vimperk, kterým je Národní památkový ústav. V současné době je dokončena studie prostoru zámecké obory, která bývala součástí zámeckého okrsku.

   

   

        „Dnešní obyvatelé a návštěvníci Vimperka vnímají zámek jako velmi konkrétní prostor, ohraničený hradbami a budovami zámku. V minulosti však pozemky a budovy zázemí zámku tvořily zámecký okrsek – v podstatě samostatnou malou čtvrť. Do zámeckého okrsku patřila například budova nad zámeckou alejí, kterou dnes vlastní Český svaz chovatelů, dělostřelecká bašta Haselburg s pozemky okolo, dva hospodářské dvory, zámecký špitál nebo zámecká obora (Thiergarten). Oboru, která přiléhala k severozápadní straně zámku a nacházela se tedy v zámeckém okrsku, můžeme s jistotou doložit k roku 1835. Z tohoto roku totiž pochází nejstarší dostatečně detailní mapa, která zahrnuje i oboru a dokonce obsahuje jednoduchý zákres lesního porostu protkaného pěšími cestičkami. Při terénním průzkumu v březnu 2022 se navíc ukázalo, že v terénu lze stále identifikovat značnou část cestní sítě i se dvěma vyhlídkami,“ vysvětluje kastelán zámku, Mgr. Vojtěch Brož.

   

   

        Díky přírodním kvalitám a blízkosti zámku, městského opevnění, bývalého Schwarzenberského pivovaru a náměstí, je zámecká obora pozoruhodné místo, které by mohlo zpestřit návštěvnickou mapu Vimperka. Nabídne ojedinělý pohled na skalní ostroh s Vlčkovou věží a zámkem a příjemnou zastávku i pro místní obyvatele.

   

   

        Do zámecké obory by se podle studie dalo vstoupit ze tří stran. První vstup, který dnes jako jediný existuje, by se nacházel nad zámkem v blízkosti dělostřelecké bašty Haselburg. Další by se měl vybudovat v Pivovarské ulici nad bývalým Schwarzenberským pivovarem, kde se dnes nachází Cukrárna Pod Zámkem a fitness centrum. Třetí vstup by měl vzniknout po jednání s vlastníky přilehlých pozemků mezi rodinnými domy v Pivovarské ulici. Tento vstup by měl navazovat na stávající turistický okruh po červené turistické značce, kudy vede naučná stezka Vimperka, který dále pokračuje ke Křížové cestě.

   

   

        V letošním roce se podařilo zprůchodnit úsek mezi Černou bránou a dolní baštou. Tento úsek by měl v budoucnu společně s oborou tvořit celou stezku kolem opevnění. V oboře by měla vzniknout odpočinková místa, vyhlídky a informační panely o zámku a oboře. „Návrh studie zámecké obory vytvořil ateliér Facha architekti. V roce 2023 bychom chtěli zadat zpracování projektové dokumentace, jejíž součástí by byl již rozpočet celé akce. Následně budeme hledat finanční prostředky na realizaci z dotačních titulů,“ uzavírá starostka města, Jaroslava Martanová.

   

   

        Návštěvníci Vimperka mohou v posledních letech využít stále více turistických atraktivit. Od roku 2021 je otevřená opravená horní část Státního zámku Vimperk, kde se nachází i nové Muzeum Vimperska, dále byla veřejnosti zpřístupněna městská zvonice na náměstí a část stezky kolem opevnění v podzámčí mezi Černou bránou a dolní baštou, kam příští rok přibydou nové informační panely věnované fortifikaci města. Státní zámek Vimperk navštívilo v roce 2022 téměř 19.000 lidí, což je zhruba dvakrát více než před rekonstrukcí.

   

   

  Bc. Lenka Pechoušková
  Referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

    

  Foto :

  1) Nástupní místo v Pivovarské ulici
  2) Rozcestí nad Pivovarskou ulicí
  3) Vyhlídka
  4) Zámecká obora   Sdílet