iSusice.eu |  Ckyne.eu |  iPrachatice.eu |  Stozec.eu |  Vimperk.eu |  Volary.eu |  Zdikov.eu Kamery HumlNET |  Kamery ČHMÚ
 • Zastupitelstvo č. 2/2


  Zastupitelstvo č. 2/2
         Z jednání zastupitelstva konaného dne 12.12.2022 je patrné, že vznikly dva bloky, které se i přes opakované jednání nejsou schopni dohodnout na financování nejen chodu města, ale i na výši poplatků, kterým město chce zatížit jeho občany. Vládnoucí koalice zastává názor, že občané služby, které pro ně město vykonává, mají hradit v plné výši. Pro rok 2023 ještě prošly odpady, které zůstaly v cenové relaci pro rok 2022, tedy ve výši 840 Kč/osobu, ale podnikatelům byl poplatek za svoz odpadu již zvýšen o 50 %.

   

   

        Tvrdý boj se vedl o nenavýšení ceny vodného a stočného. Ve hře byly dva návrhy, v prvním by se cena navýšila pouze o náklady distributora společnosti ČEVAK, a.s., spojené se zvýšením nákladů na energii a chemikálie. Druhý návrh koalice byl již nedotovat vodné a stočné částkou 1,2 mil korun, jak tomu bylo v letošním roce, ale celou částku přenést na občana. Nebudu Vás napínat, vyhrála ta horší varianta, budeme platit 96 Kč/m3 . Neakceptuji argumenty paní starostky, že jinde platí i více. Já se právě dívám na druhou stranu, kdo platí méně. Například v Budilově, v bydlišti pana radního Sýse, platí za vodu 15 Kč/m3 a stočné neplatí vůbec. V místě bydliště pana zastupitele Blashka, ve Čkyni, platí za vodné a stočné 65 Kč/m3 . Pro zachování ceny vodného a stočného na úrovni roku 2022 by město zaplatilo cca 3 miliony korun. My, Jihočeši 2012 jsme toho názoru, že když chudnou občané města, tak by mělo město plošně pomoc svým občanům, protože ne všichni občané jsou mentálně nastaveni na to, aby si došli pro dávky v nouzi a využívali potravinovou banku.

   

         Pan radní Samek pronesl při argumentaci o ceně vody zajímavou myšlenku, cituji: „Je normální, že občané města si za služby, které jim město zajišťuje, platí!“ Touto optikou bych chtěl podívat a trošku rozebrat tolik diskutované zasněžování a úpravu běžeckých tratí na Vodníku. Z mého pohledu se jedná o službu, kterou město, prostřednictvím Městských služeb Vimperk, provádí pro úzkou skupinku lidí, kterou by si měli, z logiky pana Samka, hradit. Toto bude jistě zajímavá informace pro celý SKI Klub, který je příjemce těchto služeb.

   

   

          Další zarážející a několikrát ze strany koalice opakující se argument byl, že přítomní členové zastupitelstva si toto navýšení ceny vody mohou dovolit, aniž by ho nějak pocítili. Toto je sice pravda, ale já jsem nešel do voleb pro vlastní pohodlí, či blaho a jiné prebendy. Opakovaně uvádím, že jsem šel do politiky právně pro jiné, ne pro sebe. A komu jinému pomoc než těm nejpotřebnějším a argument, že nás, zastupitele města Vimperk, to zdražení vody tolik nezatíží, mi přijde arogantní až sprosté.

   
   

         Město má při sestavování rozpočtu povinnost sestavit i střednědobý výhled rozpočtu, a to minimálně na dva roky dopředu. Vedení města nám představilo svůj výhled na období 2024 – 2025, který je postavený jako přebytkový, kdy v roce 2024 město ušetří 16 mil. korun a v roce 2025 dokonce skoro 20 mil. korun. K tomuto tématu vystoupilo několik zastupitelů a občanů města a shodně považují tento výhled za nereálný. Kapitálové výdaje jsou na úrovni 10 mil korun, což je s porovnáním s rokem 2023 cca desetina. Kde jsou ve výhledech desetimilionové výdaje na Pivovarské terasy, mateřskou školku, pokračování rekonstrukce ulice 1. máje, koupaliště, letní scénu, smuteční síň a podobné akce?

   

         

         Toto není střednědobý výhled, ale pouze zbožné přání, které se nenaplní.

   


         Připomínám, že podle mého hrubého propočtu se strana paní Martanové zavázala ve volebním období 2022 – 2026 investovat do slíbených projektů více než 600 mil. korun. Jsem zvědavý na konečný účet v roce 2026.

   


        Závěrem bych chtěl uvést, že přístup současné koalice k financování města považuji za velice nezodpovědný, a proto jsem hlasoval proti tomuto rozpočtu a také proti neodůvodnitelnému zdražování služeb.

   

   

         Tak snad budu mít důvod psát o něčem pozitivním,

   

   

         S úctou

  Ing. Milan Pešek
  zastupitel města
  Sdílet